Termeni și condiții

1. Date despre compania care deţine site-ul şi care operează pagina de internet www. szallasaink.ro

 1. Pagina de internet (platforma) este deţinută de ADI Harghita (denumită în continuare Administrator platformă sau administrator), cu sediul social în P-ta Libertatii Nr. 5, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, Cod Unic de Înregistrare: 26677010, , email:info@szallasaink.ro
  1. Orice întrebare sau sugestie referitoare la prezentele termeni și condiții, sau în privința site-ului nostru le puteți comunica pe adresa de email info@szallasaink.ro.

2. Introducere

            2.1. Accesarea si utilizarea Platformei, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Platformei se poate face numai în conformitate cu prezentele Termeni și Conditii, care se completează cu Politica de Confidențialitate a Datelor Personale și Politica privind Cookies, care sunt de asemenea disponibile pe site-ul szallasaink.ro.

Accesarea platformei szallasaink.ro, prin crearea unui cont de utilizator implică acceptarea prezentelor termeni și condiții, precum și a celorlalte reguli afișate pe site. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de mai jos, fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Platforma szallasaink.ro își asumă dreptul de a modifica structura site-ului și de a schimba compania de hosting fără vreo notificare în acest sens.

2.2. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a crea un cont de utilizator sau de accesa în mod direct sau indirect oricare dintre serviciile aferente platformei.

2.3. Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord în mod expres cu termenii și condițiile prezentate, precum și cu Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

3. Definiţii ale unor termeni folosiţi în Termenii şi Condiţii

           3.1. Platforma Szallasaink.ro ( în continuare fiind denimită ca platformă): spațiu de transmisie online deținut de Administratorul platformei destinat constituirii unei baze de date cu posibilități de cazare din zona Transilvaniei.

3.2.Administrator platformă: ADI Harghita cu datele de mai sus, care deține toate drepturile de proprietate, drepturile de autor și de proprietate intelectuală asupra    platformei și care creează premisele tehnice prin care sunt puse la dispoziția persoanelor interesate locuri de cazări ale unor Ofertanți.

            3.3. Site: szallasaink.ro

            3.4. Beneficiar: Orice persoană fizică, cu capacitate de exercițiu deplină, care navighează pe platformă, cu scopul declarat de a utiliza serviciile de căutare a unor locuri de cazare puse la dispoziție de Administratorul Platformei.

3.5. Ofertant: Orice persoană fizică sau juridică, cu capacitate de exercițiu, care creează un cont de utilizator pe platformă, cu scopul declarat de a încărca loc(uri) de cazare în condițiile tehnice ale prezentelor termeni și condiții, cu scopul de a închiria acestea unor terțe persoane, denumiți Beneficiari.

3.6. Utilizator: reprezintă orice persoană fizică sau juridică, Ofertant sau Beneficiar, care accesează platforma.

 • Reguli generale de utilizare a Platformei
 • Administratorul platformei furnizează sub forma bazelor de date doar premisele tehnice, prin intermediul cărora sunt transmise informațiile (anunturile) aferente diferitelor locuri de cazare încărcate de Ofertanți, fără a exercita nicio influenta asupra conținutului acestora. Este în special de subliniat că administratorul platformei nu reprezintă parte contractuală în nici un raport juridic intervenit între Ofertant și Beneficiar, nefiind nici intermediar în acesta. Contractele sau orice act care se va încheia între Ofertant și Beneficiar se va încheia fără participarea în vreun fel al administratorului platformei.
  • Nu este permisă utilizarea acestei Platforme în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza platforma.
  • Administratorul platformei nu poate garanta că platforma, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți platforma pe riscul propriu, Administratorul nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea acestuia sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Vă solicităm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.
  • Administratorul platformei va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe Platformă, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.
 • Înregistrarea pe platformă

5.1 Pentru a putea deveni Ofertant în cadrul serviciilor oferite de Platformă, este nevoie de înregistrarea pe aceasta, care se realizează prin crearea unui cont de utilizator. Înregistrarea este gratuită, iar utilizatorul acceptă în mod expres prevederile prezentelor Termene și condiții prin crearea contului.

5.2. În vederea creării unui cont de utilizator, este nevoie ca Ofertantul sau reprezentantul acestuia (în cazul persoanelor juridice) să furnizeze o adresă valabilă de email, care va constitui elementul principal de identificare al acestuia, un număr de telefon, un nume de utilizator, urmând să se creeze și o parolă de acces aferentă adresei de email. Contul va deveni activ imediat, urmând ca Ofertantul să primească la adresa de email indicată un email de confirmare a înregistrării.

5.3. În vederea înregistrării pe platformă, persoanele fizice trebuie să aibă îndeplinită vârsta de 18 ani. Prin acordarea permisiunii copilului dvs., sunteți de acord cu termenii acestui acord în numele copilului dvs. Sunteți responsabil pentru monitorizarea și supravegherea modului în care copilul Dvoastră utilizează serviciile platformei. Dacă copilul dvs. este sub vârsta menționată mai sus sau nu are permisiunea Dvoastră, contactați-ne imediat, pentru a putea dezactiva accesul.

5.4. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul dvs., inclusiv activitatea neautorizată. Trebuie să păstrați confidențialitatea datelor de acces aferente contului. Dacă utilizați un computer la care au acces alte persoane, trebuie să vă deconectați din cont după fiecare sesiune. Dacă observați accesul neautorizat la contul dvs., trebuie să vă schimbați parola și să ne anunțați imediat.

5.5. Fiecare Ofertant își poate crea un singur cont de Utilizator pe Platformă. Este interzisă înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator. Nu se permite eludarea acestei prevederi, iar contul deja creat nu este transferabil.

5.6. Administratorul poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau prezentele Termeni și Condiții:

·  stergerea anunțurilor sau altor conținuturi inserate;

·  întârzierea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platformă;

·  emiterea de avertismente către Utilizatori;

·  limitarea sau restricționarea (temporară sau permanentă) a accesului la platformă.

·  administratorul poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Platformă, ștergând contul de utilizator, dacă acesta a încălcat în mod grav sau repetat prezentele Termene și Conditii.

5.7. Ofertanții pot denunța unilateral contractul de utilizare, solicitând ștergerea contului de utilizator..

 • Utilizarea Platformei

6.1 În vederea încărcării unui loc de cazare, Ofertanții trebuie să-și creeze un cont de utilizator în condițiile de mai sus, acesta fiind o condiție obligatorie pentru ei. În urma creării contului de utilizator și accesării acestuia, Ofertantul poate încărca anunțuri privind locuri de cazare oferite, apăsând pe butonul “Adăugare anunț”.

6.2. Prin apăsarea butonului “Adăugare anunț”, Ofertantul va accesa platforma specială, în care va putea adăuga anunțul său personalizat, prin alegerea categoriei, descrierea locului de cazare, menționarea prețului, adăugarea de poză. Prin specificarea acestor elemente, se va crea o previzualizarea a anunțului, Ofertantul urmând să publice acesta prin apăsarea bunotului “Continuă”.

6.3. Anunțurile adăugate de Ofertant sunt accesibile din contul de utilizator, prin accesarea butonului “Anunțuri”. În platforma anunțurilor adăugate, utilizator își poate modifica, șterge, suspenda sau marca ca ocupată anunțul respectiv. De asemenea, utilizatorul poate vedea toate datele anunțurilor sale, respectiv descrierea, data de expirare, vizualizările din partea Beneficiarilor.

6.4. Fiecare utilizator are la îndemână o platformă de utilizator (denumit în continuare Dashboard), unde poate accesa anunțurile adăugate, mesajele primite din partea Beneficiarilor, precum și datele de identificare ale contului. Prin accesarea Dashboardului, fiecare utilizator își poate modifica profilul de utilizator, precum și detaliile anunțurilor adăugate.

6.5. Ofertanții sunt direct și pe deplin răspunzători pentru conținutul anunțurilor adăugate pe platformă, precum și pentru mesajele trimise Beneficiarilor în cadrul acesteia. Este strict interzisă postarea unor anunțuri sau mesaje interne cu următorul conținut: materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, contin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislatiei in vigoare. Încălcarea acestor prevederi va duce la ștergerea imediată a contului de utilizator, fără drept de reînregistrare.

6.6. Ofertanții au obligația de a furniza informații complete și corecte în ceea ce privește proprietatea promovată (în special privind prețul, facilitățile oferite și suprafețele). Este interzisă introducerea de anunțuri care conțin informatii incorecte, fictive, ireale sau care generează confuzie.

6.7.  Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de un loc de cazare pe anunț. Nu se admit anunțuri succesive cu același conținut (anunțuri duplicat).

6.8. Anunțurile pot fi ilustrate cu fotografii. Ofertantul se obligă să insereze în bazele de date ale Platformei numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți – în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Fotografiile utilizate nu trebuie să inducă în eroare și trebuie să reflecte starea actuală a cazării oferite în anunț. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant în procesul de închiriere. Este interzisă folosirea de imagini care nu au legătură cu locul de cazare. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, siglă, denumire sau altele).

6.9. În general, nu este permisă într-un anunț includerea de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații. Legăturile în acest sens se referă și la pagini web neactivate (URL-uri) și părți ale acestora.

6.10. Beneficiarii și ceilalți utilizatori ai platformei (cu excepția Ofertanților) nu au nevoie de crearea unui cont de utilizator, putând accesa toate anunțurile aferente platformei prin simpla accesare a paginii de web.

6.11. Beneficiarii pot accesa datele publice ale anunțurilor listate pe platformă, puse la dispoziție de Ofertant. De asemenea, acestea au posibilitatea să acceseze datele de contact ale Ofertantului, putând de asemenea trimite mesaj intern direct către acesta. În cazul în care Beneficiarul dorește să trimită mesaj intern către Ofertant, acesta trebuie să completeze în mod obligatoriu formularul de mesaj cu un nume și o adresă valabilă de email.

6.12 Beneficiarii sunt direct și pe deplin răspunzători pentru conținutul mesajelor trimise Ofertanților în cadrul platformei. Este strict interzisă trimiterea unor mesaje interne cu următorul conținut: materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, contin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislatiei in vigoare. Încălcarea acestor prevederi va duce la ștergerea imediată a mesajului.

7. Proprietate intelectuală

            7.1.Întreg conținutul Platformei, incluzând fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia, design, coduri sursă, este proprietatea exclusivă ale Administratorului platformei, cu excepția cazurilor când este menționat expres un alt proprietar.

            7.2. Utilizatorilor nu îi este permisă copierea, reproducerea, difuzarea, distribuirea, publicarea, transferul, modificarea, alterarea, utilizarea, crearea de legături, expunerea, includerea oricărui conținut, parte, element al Platformei în orice material al utilizatorului/clientului sau al unui terț, fără a exista un acord scris prealabil al furnizor în acest sens.

            7.3. Prin accesarea acestor Termeni și Condiții utilizatorul înțelege și acceptă că este interzisă în mod expres orice utilizare a Platformei și conținutul acestuia în alte scopuri decât cele permise expres conform Termenilor și Condițiilor.

7.4. Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către platformă sunt de acord să cedeze cu titlu neexclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul publicării / trimiterii acestora către Administratorul platformei, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

7.5. Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defaimatoare, amenințătoare, abuzive, indecente, contin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

7.6 Utilizatorii (Ofertanți sau Beneficiari) înțeleg și sunt de acord ca sunt responabili pentru orice material, conținut postat pe Platformă de către ei, inclusiv dar fără a se limita la texte, imagini, fotografii etc., declară că dețin toate autorizațiile necesare și drepturile de autor și proprietate intelectuală pentru publicarea acestora, iar pe Administratorul Platformei îl garantează să-l exonereze pentre toate cazurile când orice persoană terță ar invoca orice fel de drepturi în legătură cu conținutul publicat pe Site, sau ar suferi orice fel de prejudiciu direct sau indirect ca urmare a publicării și / sau utilizării conținutului respective publicat.

7.7 Utilizatorii înțeleg si acceptă că în cazul încălcării in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul platformei va putea opta in mod discreționar pentru suspendarea totală sau partială a accesului Utilizatorului la contul de pe platformă sau accesarea în orice alt mod a serviciilor oferite.

8. Termenul contractual

8.1. Raportul juridic între Dvs. și societatea noastră începe la prima utilizare a Platformei și continuă atât timp cât utilizați aceasta sau aveți un cont de utilizator la noi, oricare dintre acestea este mai lung. Acest raport va dura până la momentul în care veți solicita ștergerea contului de acces sau din motive arătate în prezentele termene și condiții, societatea noastră va șterge contul Dvs pentru nerespectarea acestora.

8.2. În cazul încălcării prezentelor condiții Administratorul platformei poate, la alegerea să aplice sancțiunile prevăzute la pct. 5.6.

8.3. Dacă Operatorul șterge contul Dvs. pentru încălcarea gravă a prevederilor prezentelor Termene și condiții, acesta va putea interzice pe un termen nelimitat reînregistrarea Dvoastră pe platformă.

 • Prevederi finale
  • Acești Termene și Condiții se supun prevederilor legii române. În caz de dispute, acestea vor fi soluționate de instanța de judecată competentă de la sediul Administratorului Platformei, utilizatorul exprimându-și acordul în ceea ce privește această alegere de competență.
  • Prezentele Termene și condiții se completează cu regulamentul privind prelucrarea datelor personale, cu regulamentul privind cookie-urile.
  • Dacă nu acceptați condițiile prezentelor termene și condiții, Vă rugăm să părăsiți Platforma.

9.4. Administratorul platformei are dreptul de a modifica oricând prezentele Termeni și condiții, fără nicio altă notificare prealabilă.